24
Apr
Årsmøte - 24.03.2021

Dag: 24.03.2021 Tid: Klokka 1400 til klokka 1600 Stad : Digitalt

årsmøte

Det vert årsmøte i Bømlo Næringsråd 15.04.20219
Des
Styremøte - 9.12.2020

Dag: 9.12.2020

Styremøte

Det vert styremøte i Bømlo Næringsråd 9.12.202011
Nov
Styremøte - 11.11.2020

Dag: 11.11.2020

Styremøte

Det vert styremøte i Bømlo Næringsråd 11.11.202021
Okt
Styremøte - 21.10.2020

Dag: 21.10.2020

Styremøte

Det vert styremøte i Bømlo Næringsråd 21.10.20209
Sept
Styremøte - 09.09.2020

Dag: 9.9.2020

Styremøte

Det vert styremøte i Bømlo Næringsråd 9.9.202012
Mar
Årsmøte 2020

Dag: Torsdag 12. mars 2020 Tid: Klokka 1400 til klokka 1600

Årsmøte

Det vert årsmøte i Bømlo Næringsråd 12. mars klokka 14 til klokka 16. Saker som skal behandlast av årsmøtet må vera innkomne til styret innan 4 veker før årsmøtet. Årsmelding, rekneskap, forslag til budsjett samt saksliste vert sendt til medlemmene seinast ei veke før årsmøtet.


 • 1400-1600

16
Okt
Frukostseminar SPV

Dag: 16. oktober 2019 Tid: Klokka 0800 til klokka 1000 Stad : Bømlo Kulturhus

Program

GRUNNA SERVERING AV FRUKOST, MÅ ME BE OM PÅMELDING INNAN 11. OKTOBER

VIA E-POST TIL post@bomlonr.no

08.00–08.30: Frukost

08.30–08.40: Velkommen ved Simon Nesse Økland, formann i Bømlo Næringsråd.

08.40–09.05: Aasen Shipping AS, presentasjon ved Torbjørn Torkelsen, dagleg leiar Aasen Shipping AS.

09.05–09.30: Vestlandsindeks m.m. ved Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør bedriftsmarknad Sparebanken Vest.

09.30–09.55: Omstilling på Vestlandet i historisk perspektiv ved Ola Grytten, professor ved NHH.

09.55–10.00: Avslutning ved Simen Løland Aarskog, regiondirektør bedriftsmarknad Sparebanken Vest.


 • Bømlo Kulturhus
 • 0800-1000

28
Mar
Årsmøte 2019

Dag: Torsdag 28. mars 2019 Tid: Klokka 1600 til klokka 1800 Stad : Viergo AS (Rubbestad)

SAKSLISTE

Godkjenning av innkalling og saksliste Val av møteleiar Val av referent Val av 2 stk. til å underskrive møteprotokollen Godkjenning av årsmelding for 2018 Godkjenning av rekneskap for 2018 Godkjenning av forslag til budsjett for 2019 Forslag til medlemspengar for 2019 Innkomne saker Val (Innstilling frå valnemnd til nytt styre, samt forslag til ny valnemnd frå styret vert lagt fram på årsmøtet)

Tema for diskusjon – Framtidig organisering av Bømlo Næringsråd

Styret har diskutert om ein skal endra måten Bømlo Næringsråd vert drive på.

Basert på aktiviteten og mangfaldet i næringslivet og behovet for ei sterk samla røyst frå næringslivet på Bømlo, har det blitt drøfta om ein skulle tilsette ein person i 100 % stilling for å fremja næringslivet sine interesser.

Saka blir fronta som ei drøftingssak for årsmøtet, med ynskje om avklaring innan utløpet av 2019. Dersom årsmøtet si innstilling er at styret skal arbeida vidare med ei slik løysing for drifta av Bømlo Næringsrådet, bør målsetjinga vera å få til ei vedtektsendring og tilsette frå 1. januar 2020.

Det vert servert suppa, og ein ber derfor om påmelding innan 25. mars 2019


 • Viergo
 • 1600-1800

14
Mar
Frukostmøte - Tveit R

AGENDA 0800 - 0805 Velkommen v/Bømlo Næringsråd 0805 - 0830 Frukost med god prat 0830 - 0920 Automatisk rekneskap? v/Tveit Regnskap 0920 – 0930 Presentasjon av nystarta bedrift


 • Viergo
 • 0800-0930

31
Jan
Frokostmøte - KOMPETANSEGARDEN

Norsk Veteranmotor AS v/Jan Willy Folgerø-Holm

        EMBICON AS v/Lars Magne Endresen

        Wave Propulsion AS v/ Halfdan Endresen

        BVT Lås og Sikring AS v/Siv Gjerde

        KraftGlas AS v/ Frode Gjerde

        Bluesystem AS (Tidl. Datalege AS ) v/Michael Conrad

        Unitech AS v/ Torbjørn Alvsvåg

 • Kompetansegarden i Rubbestadneset

6
Des
Julegløgg

I ei travel førjulstid håpar me at du har tid til ein liten «pust i bakken». Bømlo Næringsråd vil med dette invitera deg til julagløgg og sosialt førjulstreff. Det vil bli presentasjon av ungdomsbedrift som har fått stipend frå Bømlo Næringsråd. Erling Lodden kjem og fortel om status for pilotprosjektet Bømlo/Rubbestadneset vidaregåande skule. Bernt Hellesø fortel om UNITECH sitt teknologisenter, status og framdrift, innhald og moglegheiter. Det vert servering av gløgg, kaffi, kaker og frukt. Dei frammøtte er også med i trekning av julepakkar.


 • Viergo
 • 1400-1600

21
Nov
DIGITAL MARKNADSFØRING

DIGITAL MARKNADS-FØRING

 1. NOVEMBER I VIERGO SINE LOKALE

Reklamebyrået Synleg, Bømlo nærings­råd og Viergo inviterer til eit svært relevant kurs i digital marknadsføring. Pris: Gratis for medlemmer i Bømlo næringsråd. kr 200 for alle andre

INNHALD:

• Velkommen ved Simon Nesse Økland • Bruk av digital marknadsføring for å få fleire kundar • Nå ut med budskapet - i ein jungel av appar, sosiale media, plattformar og kanalar • Workshop Velkommen!


 • Viergo
 • 13:00-16:00

15
Nov
Lunsjmøte - Azets

AGENDA 1100 – 1105 VELKOMMEN V/BØMLO NÆRINGSRÅD 1105 – 1130 LUNSJ OG «DRØS» 1130 – 1145 SUNNHORDLAND NATURGASS V/JAN-KÅRE PEDERSEN 1145 – 1300 AZETS I SAMARBEID MED ADVOKATFIRMAET MAGNUS LEGAL

Det har vore fleire regelendringar i 2018 som har innverknad for deg som har ansvar for lønn og personal. Tema for dagen blir:

 1. Arbeidstid eller reisetid?
 2. Naturalytelser frå 2019
 3. Berekning av sjukepengar

 • Bømlo hotell
 • 11:00-13:00

4
Okt
FM ved SPV

Sparebanken Vest inviterar til PS-fagfrukost i Bømlo kulturhus 4. oktober. Vi håper å kunne gje dykk pulsen på Vestlandet når vår sjeføkonom Jørgen Gudmundsson presenterar den heilt ferske Vestlandsindeksen for 2. kvartal, medan kollega Per-Hermund Høgheim presenterer verktøya dei kan tilby innanfor valuta- og renteområdet. Tore Hillestad frå Norges Handelshøyskole viser korleis leiarfunksjonen har endra både innhald og meining i et tid med konstant endring.


 • Bømlo Kulturhus
 • 0800-1000

24
Apr
FM hos Viergo

AGENDA

0800 – 0805 VELKOMMEN V/BØMLO NÆRINGSRÅD

0805 – 0830 FRUKOST OG «DRØS»

0830 – 0900 INFORMASJON OM VIERGO VED AUDNY GJØSÆTER HOLLUND

0900 - 0910 BJARTE NORDTUN

0910 – 0930 OMVISNING


 • Lokala til Viergo
 • 0800-0930

21
Mar
Årsmøte BNR

Årsmelding, godkjend rekneskap og budsjettforslag saman med saksliste skal sendast medlemmene seinast ei veke før årsmøtet.

Saker som skal behandlast av årsmøtet må vera innkomne til styret

innan 21. februar 2018.


 • Viergo
 • 18:00

1
Feb
Frukostmøte - NMEC

0800 – 0805 VELKOMMEN V/BØMLO NÆRINGSRÅD

0805 – 0830 FRUKOST OG «DRØS»

0830 – 0930 INFORMASJON OM INDUSTRIKLYNGA I RUBBESTADNESETOG VEGEN VIDARE.

PRESENTERT AV: NINA INGVALDSEN (NMEC), GUNNAR BIRKELAND (UNITECH ),

KJELL MAGNE BERGE (LOS MARINE), PETTER ANDREASSEN (LOS GRUPPEN),

ØYSTEIN HÅVIK (LOS PROTEK)


 • Bømlo hotell
 • 0800-0930

7
Des
Julegløgg 2017

I ei travel førjulstid håper me at du har tid til ein liten «pust i bakken».

Bømlo Næringsråd inviterer deg til julagløgg i lokala til Viergo 7. desember frå kl. 1400 til kl. 1600.

Kjetil Tufteland fortel om fiskerihavna i Langevåg. Det vert og litt historie om fiskeri og framtidsvyer for fiskeri.

Egil Severeide frå Haugesundregionens Næringsforening vil ha innlegg om: «Samarbeid over fylkesgrensa».

Det vil bli presentasjon av ungdomsbedriftene Piffi ub og Made in Bømlo ub. Dei har fått stipendet frå Bømlo Næringsråd.

Det vert servert gløgg, kaffi, kaker og frukt.

Dersom du kjem så blir du med i trekning av julapakkarJ

Håper du har lyst og tid til å bli med.

Påmelding på mail eller telefon innan 5.12.2017.


 • Viergo
 • 1400 - 1600

8
Nov
Marknadsføring på nett

Markedsføring - bli synlig på nett

Vi inviterer til kurs i «Markedsføring – bli synlig på nett» i november 2017 og i samarbeid med webredaktør Eva Johansen vil vi tilby to halvdagskurs hvor fokuset blir sosiale medier. Vårt mål er å gi deg innsikt i og praktisk bruk av sosiale medier i markedsføringen

Påmelding

Heidi I. Vespestad Halleraker: E-post: post@bomlonr.no, mobil: 958 19 960

Har du spørsmål om kursene, ta gjerne kontakt med Eva. E-post: eva.johansen@gmail.com eller på mobil: 913 911 47.


 • Bømlo Hotell

1
Okt
IT-kurs haust 2017

I oktober er det ei rekkje IT kurs i regi av Bømlo Næringsråd. Sjå epost for detaljar.

Excel, Onenote og Outlook


 • Bømlo Hotell i Rubbestadneset.
 • 16.10 til 18.10

18
Sept
Sparebanken Vest

Korleis er den økonomiske vinden over Vestlandet eigentleg?

Velkomen til nokre timar med fagleg påfyll og nyttig relasjonsbygging.

Påmelding her.


 • Bømlo Kulturhus
 • 08:00 - 100

14
Jun
Sunnpodium

Sunnpodium28
Mar
Årsmøte

Årsmøte23
Feb
Frokostmøte

AGENDA 0800 – 0805 VELKOMMEN V/BØMLO NÆRINGSRÅD 0805 – 0840 FRUKOST OG «DRØS» 0840 – 0925 PRESENTASJON AV BREMNES IDRETTSLAG VED TORE KALLEVÅG PRESENTASJON AV «PROSJEKT STORHALL BØMLO» VED GEIR ARNE HILT
0925 – 0930 AVSLUTNING

GRUNNA SERVERING AV FRUKOST, MÅ ME BE OM PÅMELDING INNAN 20. FEBRUAR VIA E-POST TIL post@bomlonr.no .


 • Bømlohallen
 • 08:00-09:30

13
Feb
Workshop

Bømlo Næringsråd ynskjer å invitera medlemmene til «workshop» 13. februar i lokala til Viergo, klokka 1300 til klokka 1700. Tema som vil bli diskutert er bompengar. Bømlo kommune stiller med rådmann Geir Aga. Representantar frå Statens vegvesen vil og vera med. Her har du anledning til å vera med å påverka og komma med konstruktive forslag.

Det blir bestilt suppa, så du får litt påfyll av energi undervegsJ På grunn av mat, treng me tilbakemelding innan torsdag 9.2.2017 dersom du ynskjer å delta.


 • Viergo
 • 13:00 - 17:00

8
Des
Julagløgg 8. desember hos Viergo

I ei travel førjulstid håper me at du har tid til ein liten «pust i bakken». Bømlo Næringsråd inviterer deg til julagløgg i lokala til Viergo 8. desember frå kl. 1430 til kl. 1630. Det vil bli presentasjon av ungdomsbedrifta, Vado UB, som har fått stipendet frå Bømlo Næringsråd. Som kåsør har me fått med oss Kristine Sele.

Det vert servert gløgg, kaffi, kaker og frukt.
Dersom du kjem så blir du med i trekning av julapakkar☺

Håper du har lyst og tid til å bli med. Påmelding på mail eller telefon innan 6.12.2016

Med venleg helsing

Simon N. Økland, Solfrid S. Stavland, Kjetil Aga Gjøsæter Ove Grønås, Kari Hamre, Heidi I. Vespestad Halleraker (95 81 99 60, sekretær)


 • Viergo
 • 1430-1630

23
Nov
Lunsjseminar 23. november

I samarbeid med Wärtsilä Norge inviterer Bømlo Næringsråd til lunsjseminar 23.11.2016. Me startar med lunsj klokka 11 i kantina til Wärtsilä Norge i Rubbestadneset.

Nina Tennebekk (advokat i NHO) vil holde foredraget «Praktiske råd basert på erfaringene fra den siste tids nedbemanningsprosesser på Vestlandet». Etter foredraget er det satt av ein halvtime til diskusjon. Mona S. Nilsen (NHO) vil til slutt ha ei lita økt, der ho fortel om kva fordeler eit NHO medlemsskap har. Lunsjseminaret er ferdig klokka 1330.

Frist for påmelding er 18. november. (Lunsj seminaret er gratis)

Godt å parkera på parkeringsplassen nord/ovanfor dokken.


 • Auditoriet – Wärtsilä Norge sine lokaler på Rubbestadneset
 • 11.00 - 13.30

14
Nov
Styremøte 14. november

Styremøte 14. november 201621
Okt
Styremøte Oktober

-7
Okt
Frukostmøte - Embicon & Bryggen Research AS

Vertskap for frukostmøtet denne gongen er 2 nye grundera, ; Lars Magne Endresen i Embicon AS og Tor Gjøsæter i Bryggen Research AS Påmelding innan 26. september 2016 via mail til post@bomlonr.no


 • Bømlo Innovasjonssenter
 • 08:00 - 09:30

13
Sept
VELKOMMEN TIL NYE IT-KURS 13. TIL 16

Det vart hausten 2015 arrangert it-kurs i regi av Bømlo Næringsråd, i samarbeid med Marianne Trøen. Det var svært god deltaking samt gode tilbakemeldingar om innhaldet på kursa. Marianne fekk og mykje gode tilbakemeldingar, om at ho var veldig flink til å få alle med☺ Me er så heldige å ha fått Marianne til å halda nye kurs til hausten, for meir info. om kursa ring 95 81 99 60. Kursa er billige, utan at det går utover kvaliteten.

Det er satt ei grense på min. 4 personar og maks. 10 personar pr. kurs. Du må ha med eigen maskin.

PÅMELDINGSFRIST 1.9.20165
Sept
Styremøte

Dersom det er saker De ynskjer skal bli tatt opp, så vær venleg å gi ei tilbakemelding innan 25.8.2016.26
Mai
SunnPodium 26. og 27. mai 2016 på Bømlo Folkehøgskule

“Dette blir 2 flotte og spennande dagar. Innhaldet i SunnPodium 2016 er aktuelt i tida, og bidraga frå foredragsholdarane vil gi inspirasjon, informasjon og kunnskap til dei som deltek på SunnPodium.

Bømlo Næringsråd har sponsa SunnPodium og er med som medarrangør.

For meir info. om program, prisar og påmelding gå inn på www.sunnpodium.no.


 • Bømlo Folkehøgskule
 • Heile dagen

7
Apr
Kommunikasjon - Håndtering av media i medgang og motgang

Bømlo Næringsråd inviterar til inspirasjon-/informasjonstimar med tema “Kommunikasjon - Håndtering av media i medgang og motgang”; med Geir Rommetveit. Han har fått med seg rådmann Geir Aga og kommunikasjonssjef i Wärtsilä Marie Engelsen Launes, som vil dela sine erfaringar med oss. Påmelding via denne sida eller på mail til Bømlo Næringsråd.


 • Bømlo Kulturhus
 • 14.00 - 16.00

31
Mar
Årsmøte i Bømlo Næringsråd

Du er velkommen årsmøte i Bømlo Næringsråd 31.3.2016 klokka 1800. Årsmøtet vert i lokala til Viergo AS. Det blir servert fiskaskuppa :).

Astrid K. Steinsland frå Atheno og ordførar Odd Harald Hovland er med og informerer om stoda til næringslivet i regionen, samt deler tankar om korleis møta nye utfordringar som industrien står ovanfor.

På grunn av servering av mat, så må du vera venleg å melda deg på innan 29. mars 2016.


 • Viergo
 • 18:00

3
Mar
Frukostmøte hjå Eidesvik ASA

Påmelding via denne sida eller på mail til Bømlo Næringsråd.


 • Langevåg
 • 08:00 - 09:30

24
Feb
Styremøte februar

Styremøte i februar.


 • Bømlo Innovasjonssenter
 • 14.00

28
Jan
Frokostmøte hjå Synleg AS

Det vert frokostmøte hjå Magne Raknes i Synleg AS den 28.01.2016. Program blir sendt pr mail.


 • Hollundsdalen - Bygget til Grønnevik Transport
 • 08:00 - 09:30

17
Des
Styremøte

Siste styremøte i 2015.


 • Bømlo Innovasjonssenter
 • 12:30

17
Des
Julegløgg

Det vil bli presentasjon av dei 2 ungdomsbedriftene som har fått det første stipendet som BN deler ut. Som kåsør har me fått med oss Svein Arne Theodorsen. Det vert servert gløgg, kaffi, kaker og frukt.

Dersom du kjem så blir du med i trekning av julapakkar.


 • Viergo, Brenmes
 • 14:30 til 16:30

26
Nov
Innovasjon Norge

Dette er utgangspunktet for at Innovasjon Norge, Bømlo Næringsråd, Bømlo kommune og Atheno inviterer deg til samling 26. november 2015. Meir info. i vedlegget.

Bedriftene på Vestlandet må omstille seg på nye tider. Innovasjon Norge kjem til Bømlo og seier litt om korleis etablerte bedrifter kan nytte Innovasjon Norge sine verkemiddel til vidareutvikling av produkt og tenester.


 • Viergo
 • 13:00-15:00

25
Nov
Kr. Steinsbø - Frukostmøte

Velkommen til frukostmøte hos Kr. Steinsbø.


 • Hollundsdalen
 • 08:30

 • Adresse:
  Bømlo Næringsråd
  c/o Heidi I. Vespestad Halleraker
  Bremnesvegen 880
  5420 Rubbestadneset
 • Telefon: 95 81 99 60
 • Epost: post@bomlonr.no
hending
hending

Copyright

© 2015 l bomlonr.no l web av bryggenresearch.no