Om BN

Om BN

Toppbilete

Det er viktig at samfunnet er i takt med næringslivet både når det gjeld infrastruktur, utdanning og servicetilbod. Utviklinga viser at det blir stadig vanskelegare for den enkelte næringsdrivande å bli høyrd. Det er viktig å ha ein sterk interesseorganisasjon som kan fremja næringslivet sine synspunkt og krav både for kommunale, regionale og sentrale styresmakter.

Bømlo Næringsråd har i underkant av hundre medlemsbedrifter med til saman nær 4300 ansatte og ca. 8 milliardar i omsetning, dette utgjer eit ein stor del av næringsstrukturen på Bømlo. Bømlo Næringsråd reknar seg som eit talerøyr for alle som driv næring på Bømlo innanfor allslags produksjonsindustri, handel og service.

Kontigent

Kontigenten vert utrekna på bakgrunn av årsverk i bedrifta og vert fakturert årleg.


 • 1-2 årsverk ------------ kr. 500,-
 • 3-10 årsverk ------------ kr. 1.500,-
 • 11-20 årsverk ------------ kr. 3.500,-
 • 21-50 årsverk ------------ kr. 5.000,-
 • 51-100 årsverk ------------ kr. 10.000,-
 • Over 100 årsverk ------------ kr. 20.000,-

Styret

Styret er samansett avSimon Nesse Økland

Styreleiar


Leif-Erik Sandslett

Nestleiar


Anita Hellen Morlandstø

Styremedlem


Lars Magne Endresen

Styremedlem


Ove Grønås

Styremedlem


Nina Meldahl Olsen

Varamedlem


Stina Raknes Kvarven

Varamedlem

 • Adresse:
  Bømlo Næringsråd
  c/o Heidi I. Vespestad Halleraker
  Bremnesvegen 880
  5420 Rubbestadneset
 • Telefon: 95 81 99 60
 • Epost: post@bomlonr.no
hending
hending

Copyright

© 2015 l bomlonr.no l web av bryggenresearch.no